Контакт:
Шеф Одсека апотека
Зорана Пурић Ковљанић
Тел. 2686-155 локал 163

Апотека

На основу добре апотекарске праксе а у складу са Законом о здравственој заштити Шеф апотеке са својим стручним сарадницима у Одсеку апотеке у пословању поставља циљеве квалитета у складу са политиком Завода.

Подршка нашег оснивача, поверење наших пацијената, веће задовољство наших корисника услуга је покретач рада запослених у апотеци Завода и мотив за нова напредовања и више циљеве.

Апотека Завода улаже напор у подизање квалитета фармацеутске здравствене заштите, чинећи је доступном што већем броју корисника услуга и одржава континуитет у снабдевању лековима, медицинским средствима и другим производима безбедног квалитета, са приоритетом на активностима везаним за промоцију здравља и превенцију болести.