ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

БЕОГРАД

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије"
Организациони део Завода - Београд
Савска 23, Београд

Тел: 011 2686 155, 011 2686 199
Факс: 011 2686 656
e-mail:  zavod@zavod-zs.rs

Контакт: Главни техничар Завода, Мирослав Радојковић, 011 3611 619