ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

НОВИ САД

Организациони део Завода - "Сигнал"
Трг Царице Милице 10, Нови Сад

Тел: 021 422-699
Факс: 021 422-430
e-mail:  zavodzsns@gmail.com

Контакт: Главна сестра, Сандра Лукавац, 021 529 421