Фармапром д.о.о.
Београд
Сарајевска 42
Тел/фаx: 011 2646-373, 2644-153
e-mail: farmaprom@farmaprom.co.rs

Предузеће је основано 1992. године од стране Завода за здравствену заштиту радника “Железнице Србије“.

Управљачка структура:

Директор: Драган Спасојевић, дипл.ецц

Заменик директора: Милица Милетић, дипл. инж. технологије

Скупштина друштва:

Др Здравка Станковић-Пировић, председник

Сандра Теофиловић, заменик председника

Др Слободанка Миловановић, члан

Дејан Ћурчин, члан, представник запослених Фармапрома

Основна делатност предузећа је увоз и дистрибуција дијагностичких апарата и реагенаса произвођача Abbott – SAD.

Фармапром снабдева биохемијске лабораторије болница, домова здравља, клиничких центара, као и лабораторије из приватног сектора, на подручју целе Србије.

Области у којима смо заступљени:

  • Хематологија
  • Биохемија
  • Имунохемија
  • Трансфузија

Апарати:

Хематолошки бројачи

Биохемијски, имунохемијски анализатор - интеграција