31.12.2020. - Бр: 15-15/2020 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
набавка добара – галенских лекова – Нестерилни и стерилни фармацеутски облици
26.11.2020. - Бр: 15-15/2020 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Jавнa набавкa - набавка ДОБАРА – Потрошни мaтeриjaл и реагенси за лaбoрaтoриjску диjaгнoстику зa биoхeмиjскe, имунoхeмиjскe и хeмaтoлoшкe aнaлизaтoрe прoизвoђaчa „ABBOTT“.
10.09.2020. - Бр: 15-15/2020 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара - електрична енергија са потпуним снабдевањем
07.09.2020. - Бр: 15-15/2020 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
јавна набавка добара бр 15-2/20 - „Лекови са А и А1 листе лекова“
28.08.2020. - Бр: 10-10/2020 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
набавка услуга – услуге мобилне телефоније
30.06.2020. - Бр: 10-10/2020 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Набавка добара 10-1/20- уља за ложење за потребe Организационог дела завода у Нишу у 2020. и 2021.години
21.02.2020. - Бр: 15-15/2020 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Предмет јавне набавке бр. 15-1/20 су добра –-Upgrade MRI 3T- марке „Gyroscan Intera 3.0 T“ прoизвoђaчa Philips Medical Systems.
04.11.2019. - Бр: 15-15/2019 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара бр 15-6/19 – Потрошни материјал за лабораторијску дијагностику.
03.09.2019. - Бр: 15-15/2019 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
15-4/19 набавка добара – галенских лекова – Нестерилни и стерилни фармацеутски облици
29.08.2019. - Бр: 10-10/2019 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
ЈНМВ 10-6/19 набавка добара - Aутoрeфрaктoкeрaтoмeтaр
29.07.2019. - Бр: 10-10/2019 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
набавка добара 10-5/19 - уља за ложење за потребе Организационог дела Завода у Нишу, у 2019. и 2020. години.
14.06.2019. - Бр: 15-15/2019 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
JН 15-3/19 ,, Потрошни материјал и реагенси ѕа лабораторијску дијагностику за биохемијске , имунохемијске и хематолошке анализаторе произвођача " ABBOTT"
11.06.2019. - Бр: 10-0/2019 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка мале вредности бр 10-4/19 -Tечни хелијум и хелијум гас са услугом претакања,за магнетну резонанцу Philips ”Intera 3.0 T“
09.05.2019. - Бр: 10-0/2019 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
јавне набавка УСУГЕ – Одржавање софтвера „NexTBIZ“, „NexTZU“ са Е-картоном, „NexTLIS“, „NexTAPOS“.
19.04.2019. - Бр: 15-15/2019 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара - Апарат за испирање ушију
19.04.2019. - Бр: 10-10/2019 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
јавна набавка мале вредности број10-2/19-набавка услуга третмана хемијског и фармацеутског отпада и отпадних кетриџа
15.03.2019. - Бр: 10-10/2019 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
јавна набавка мале вредности бр 10-1/19 "Ултразвучни апарат"
28.12.2018. - Бр: 10-10/2018 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Набавка услуга - третмана медицинског инфективног отпада бр 10-7/18
21.12.2018. - Бр: 10-0/2018 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр П10-2/18 - тест траке за физичко-хемијску анализу урина за читач URISCAN
26.11.2018. - Бр: 10-10/2018 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Јавна набавка мале вредности бр.10-4/18-набавка услуга-Еталонирање мерне опреме
25.10.2018. - Бр: 15-15/2018 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка бр 15-6/18 - таблетирани лекови, масти и капи у Здравственој установи
12.09.2018. - Бр: 10-0/2018 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка мале вредности - набавка добара бр 10-3/18 - уља за ложење за потребе организационе јединице Завода у Нишу
23.08.2018. - Бр: 10-10/2018 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка мале вредности бр 10-2/18 - набавка добара - Tечни хелијум и хелијум гас са услугом претакања,за магнетну резонанцу Philips ”Intera 3.0 T“
16.08.2018. - Бр: 10-10/2018 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Јавна набавка мале вредности 10-1/18 - набавка услуга мобилне телефоније
26.06.2018. - Бр: 10-0/2018 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, П 10-1/18, "Одржавање софтвера ,,NexTBIZ", "nexTZU", SA e- KARTONOM, ,,nexTLIS", "nexTAPOS".
18.05.2018. - Бр: 15-15/2018 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка бр. 15-4/18 - набавка добара - Потрошни материјал и реагенси за лабораторијску дијагностику за биохемијске, имунохемијске и хематолошке анализаторе произвођача "Abbott"
18.05.2018. - Бр: 15-0/2018 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка бр.15-5/18 - набавка добара- Галенски лекови - Нестерилни и стерилни фармацеутски облици
16.03.2018. - Бр: 15-15/2018 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Отворени поступак ЈН 15-2/18 "Лекови са А и А1 Листе лекова"
13.02.2018. - Бр: 15-15/2018 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка бр 15-1/18 - набавка добара "електрична енергија са потпуним снабдевањем"
05.12.2017. - Бр: 10-0/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Преговарачки поступак без објављивања позива- набавка УСУГЕ – Одржавање софтвера „NexTBIZ“, „NexTZU“ са Е-картоном, „NexTLIS“, „NexTAPOS“.
07.11.2017. - Бр: 15-15/2017 - Јавна набавка велике вредности - Набавка услуга
Јавна набавка услуге-Осигурање возила ЈН БРОЈ 15-9/17
03.11.2017. - Бр: 15-15/2017 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара ЈН бр. 15-10/17 - рачунари, штампачи и рачунарска опрема
27.10.2017. - Бр: 10-10/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Јавна набавка услуга ЈН бр. 10-8/17 - „Превентивно периодично и текуће сервисирање апарата Аутоклав FEDERGARI FVA2/A1“
23.10.2017. - Бр: 15-15/2017 - Јавна набавка велике вредности - Набавка услуга
Јавна набавка услуга ЈН бр. 15-7/17 - „Одржавање и поправка магнетне резонанце марке „Gyroscan Intera 3.0 T“ прoизвoђaчa Philips Medical Systems“
12.10.2017. - Бр: 10-10/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
ЈН бр 10-7/17 - набавка услуга третмана хемијског и фармацеутског отпада и отпадних кетриџа
08.09.2017. - Бр: 10-10/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара ЈН бр. 10-6/17 - "Резервни делови за ултразвучни апарат високе класе Resona 7 Mindray"
31.08.2017. - Бр: 10-10/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара ЈН бр. 10-5/17 - "Материјал за одржавање хигијене"
17.07.2017. - Бр: 10-10/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка бр 10-3/17 набавка добара-уља за ложење за потребе Организационог дела Завода у Нишу
13.07.2017. - Бр: 10-10/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Набавка добара бр 10-4/17 - набавка теретног возила
17.05.2017. - Бр: 10-0/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. П 10-2/17 - за набавку услуга - Превентивно периодично и текуће сервисирање апарата Аутоклав DX23
28.04.2017. - Бр: 10-0/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Преговарачки поступак без објављивања позива- набавка УСУГЕ – Одржавање софтвера „NexTBIZ“, „NexTZU“ са Е-картоном, „NexTLIS“, „NexTAPOS“.
07.04.2017. - Бр: 15-15/2017 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара бр 15-4/17 - набавка Оторајтер апарата
21.03.2017. - Бр: 10-18/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Поступак набавке добара наруџбеницом бр. 18-4/17 - "Препарати магистралне израде"
13.03.2017. - Бр: 15-15/2017 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара бр. 15-3/17 - Потрошни мaтeриjaл и реагенси за лaбoрaтoриjску диjaгнoстику зa биoхeмиjскe, имунoхeмиjскe и хeмaтoлoшкe aнaлизaтoрe прoизвoђaчa „ABBOTT“
13.02.2017. - Бр: 15-15/2017 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара ЈН бр. 15-1/17 - „Лекови са А и А1 листе лекова“
09.02.2017. - Бр: 10-0/2017 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара ЈН бр. 10-1/17 - “течни хелијум, хелијум гас са услугом претакања зa мaгнeтну рeзoнaнцу - Philips „Intera 3.0 T“;
27.01.2017. - Бр: 15-15/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара бр. 15-16/16 - Резервни делови за магнетну резонанцу марке „Gyroscan Intera 3.0 T“ прoизвoђaчa Philips Medical Systems
04.11.2016. - Бр: 10-10/2016 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара бр 10-9/16 - рачунари, штампачи и рачунарска опрема
21.10.2016. - Бр: 15-0/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка услуга
Јавна набавка услуга - Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ЈН бр. П 15-10/16 партија 2. - Осигзрање возила
18.10.2016. - Бр: 10-10/2016 - Јавна набавка мале вредности - Набавка радова
Јавна набавка радова ЈН број 10-10/16 - Санација и поправка крова на згради Завода у Београду
10.10.2016. - Бр: 15-15/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка бр 15-12/16 набавка добара – галенских лекова – стерилни фармацеутски облици капи и масти за очи и стерилни раствори
15.09.2016. - Бр: 10-10/2016 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Јавна набавка услуга бр 10-8/16 - третмана хемијског и фармацеутског отпада и отпадних кетриџа
07.09.2016. - Бр: 15-15/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка услуга
Јавна набавка услуга бр 15-9/16 Услуге одржавања и поправке магнетне резонанце марке „Gyroscan Intera 3.0 T“ прoизвoђaчa Philips Medical Systems.
04.08.2016. - Бр: 10-10/2016 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара ЈН број 10-6/16 - набавка течног хелијума и хелијум гаса са услугом претакања
21.07.2016. - Бр: 10-10/2016 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара - набавка уља за ложење за потребе Организационог дела Завода у Нишу, у 2016. и 2017. години
10.06.2016. - Бр: 15-15/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара бр. 15-1/16 - Санитетски и остали потрошни материјал у здравственој установи
14.04.2016. - Бр: 10-10/2016 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка мале вредности бр 10-4/16 - набавка моторних возила
06.04.2016. - Бр: 15-15/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавке добара - преговарачки поступак без предходног обавештења бр 15-6/16
06.04.2016. - Бр: 10-10/2016 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Јавна набавка мале ведности бр 10-2/16 - набавка услуга еталонирањa мерне опреме
25.03.2016. - Бр: 15-15/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара - Потрошни материјал и реагенси за лабораторијску дијагностику - "ABBOT", ЈН бр. 15-7/16
22.03.2016. - Бр: 10-10/2016 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 10-3/16 - превентивно и корективно сервисирање клима уређаја и система климатизације и вентилације
08.03.2016. - Бр: 15-15/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара ЈН број 15-5/16 - набавка резервних делова за магнетну резонанцу "Gyroscan Intera 3.0 T" прoизвoђача Philips Medical Systems
08.02.2016. - Бр: 15-15/2016 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка добара - набавка елелктричне енергије ЈН бр. 15-2/16
26.01.2016. - Бр: 10-10/2015 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка мале вредности 10-1/16 набавка добара набавка хелијума, хелијум гаса са услугом претакања за магнетну резонанцу "Intera 3.o.T"
25.11.2015. - Бр: 15-0/2015 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda Javna nabavka br P15-3/15 potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku
24.11.2015. - Бр: 10-10/2015 - Јавна набавка мале вредности - Набавка радова
Јавна набавка мале вредности бр 10-13/15 набавка радова- грађевински радови на објекту амбуланте Нови Сад
04.11.2015. - Бр: 15-15/2015 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Набавка ДОБАРА – „Набавка лекова са А и А1 Листе лекова" 15-4/15
03.11.2015. - Бр: 10-10/2015 - Јавна набавка мале вредности - Набавка радова
Јавна набавка мале вредности - радови на Амбуланти Зајечар, ЈН број 10-12/15
27.10.2015. - Бр: 15-15/2015 - Јавна набавка велике вредности - Набавка услуга
Јавна набавка бр 15-5/15 набавка услуга - сервис медицинске опреме
06.10.2015. - Бр: 10-10/2015 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Јавна набавка мале вредности - набавка услуге одржавања и надоградње софтвера, ЈН бр. 10-11/15
28.08.2015. - Бр: 15-15/2015 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Јавна набавка - набавка добара потрошног материјала за лабораторијску дијагностику
31.07.2015. - Бр: 10-10/2015 - Јавна набавка мале вредности - Набавка радова
Jaвна набавка мале вредности 10-8/15- санирање водоводне инсталације у Новом Саду
08.07.2015. - Бр: 10-10/2015 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
набавка добара - Течног хелијума, хелијум гаса са услугом претакања
18.06.2015. - Бр: 10-10/2015 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Јавна набавка мале вредности бр. 10-5/15 набавкауслуга- услуге превентивног и корективног сервисирања клима уређаја
06.05.2015. - Бр: 15-2/2015 - Јавна набавка велике вредности - Набавка услуга
Предмет јавне набавке је набавка ДОБАРА и УСЛУГА - Превентивног и корективног сервисирања магнетне резонанце ”Gyroscan Intera 3.0 T” произвођача „Philis Medical Systems“, са набавком оригиналних резервних делова
05.03.2015. - Бр: 15-14/2015 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 15-14/14, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – Намирница за ресторан и потрошан материјал, по партијама
18.02.2015. - Бр: 10-2/2015 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI- KETRIDŽA BR 10-2/15
12.01.2015. - Бр: 15-1/2015 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
12.01.2015. - Бр: 15-1/2015 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
PRETHODNO OBAVEŠTENJE ZA NABAVKU DOBARA - LEKOVE SA LISTE LEKOVA A I A1
17.12.2014. - Бр: 15-15/2014 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE SA POTPUNIM SNABDEVANJEM 15-15/14
21.11.2014. - Бр: 10-15/2014 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА РАДИ ПОПРАВКЕ МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦЕ "INTERA 3T" произвођача "Philips Medical Systems“
07.11.2014. - Бр: 10-13/2014 - Јавна набавка мале вредности - Набавка радова
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 10-13/14 ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У НОВОМ САДУ
18.08.2014. - Бр: 15-11/2014 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
ОБАВЕШТЕЊА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА БР. 15-11/14
18.08.2014. - Бр: 15-10/2014 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
ОБАВЕШТЕЊА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА БР. 15-10/14
15.08.2014. - Бр: 10-10/2014 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ТЕЧНОГ ХЕЛИЈУМА, ХЕЛИЈУМ ГАСА И УСЛУГА ПРЕТАКАЊА БР. 10-10/14
15.08.2014. - Бр: 10-9/2014 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ТРАНСПОРТА И ТРЕТМАНА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА БР. 10-9/14
29.07.2014. - Бр: 10-6/2014 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
01.04.2014. - Бр: 15-6/2014 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА РЕСТОРАН И ПОТРОШАН МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА
28.02.2014. - Бр: 10-3/2014 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
НАБАВКА ДОБАРА - ТЕЧНОГ ХЕЛИЈУМА, ХЕЛИЈУМ ГАСА И УСЛУГЕ ПРЕТАКАЊА
25.02.2014. - Бр: 15-1/2014 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
НАБАВКА ДОБАРА - ПОТРОШНОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА У 2014. ГОДИНИ
27.12.2013. - Бр: 15-19/2013 - Јавна набавка велике вредности - Набавка услуга
НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ СОФТВЕРА
09.12.2013. - Бр: 10-11/2013 - Јавна набавка мале вредности - Набавка добара
Набавка ОРТОРАЈТЕРА
27.11.2013. - Бр: 15-18/2013 - Јавна набавка велике вредности - Набавка добара
Набавка оригиналних лабораторијских реагенаса за апарате произвођача „ABBOTT“: CD 3700, 1700, 1200, Emerald, Ruby, C 16000, C 8000, Axsym, Architect i2000 и потрошног материјала
31.10.2013. - Бр: 15-17/2013 - Јавна набавка велике вредности - Набавка услуга
Набавке намирница за ресторан и потрошног материјала
24.09.2013. - Бр: 10-8/2013 - Јавна набавка мале вредности - Набавка услуга
Набавка услуга и осигурања запослених од последица несрећног случаја