Година:

21.08.2017.
Отворен конкурс за радно место:доктор опште медицине

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајуће кандидате за попуну радних места

ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ на одређено време

у оквиру Одељења опште медицине у Нишу

Потребне квалификације:

  • VII2 степен стручне спреме -доктор опште медицине
  • Положен стручни испит
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом и доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 31.08.2017.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.