Година:

20.09.2017.
Отворен конкурс за радно место:Доктор опште медицине за потребе теренских мобилних екипа

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајуће кандидате за попуну радних места

ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ (2 места) на одређено време

у оквиру Одељења за превентивне прегледе у Београду

Потребне квалификације:

  • VII степен стручне спреме -доктор опште медицине
  • Положен стручни испит
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару
  • Возачка дозвола

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом и доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 02.10.2017.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.