Година:

22.09.2017.
Отворен конкурс за радно место:Дипломирани економиста

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајуће кандидате за попуну радних места

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА (1 места) на одређено време

у оквиру Одељења за економско-финансијске послове у Београду

Потребне квалификације:

  • VII степен стручне спреме - дипломирани економиста
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом и доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 29.09.2017.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.