Година:

31.10.2017.
Отворен конкурс за радно место: Медицинска сестра/техничар у Новом Саду

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајућег кандидата за попуну радног места

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР (1 место)

На одређено време

у оквиру Одељења опште медицине у Новом Саду

Потребне квалификације:

  • IV степен стручне спреме - медицинска сестра/техничар
  • Положен стручни испит
  • Лиценца
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом, доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 13.11.2017.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.