Година:

14.08.2018.
Отворен конкурс за радно место: Доктор медицине - специјалиста радиологије у Београду

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајућег кандидата за попуну радног места

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ - СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ (1 место) на одређено време у Београду

На одређено време

Потребне квалификације:

  • VII-2 степен стручне спреме - доктор медицине, специјалиста радиологије
  • Положен стручни испит
  • Положен специјалистички испит из радиологије
  • Лиценца
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару
  • Возачка дозвола

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом, доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 22.08.2018.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.