Година:

06.09.2018.
Отворен конкурс за радно место: Доктор медицине (2 места) у Новом Саду

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Нови Сад, тражи одговарајућег кандидата за попуну радног места

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ (2 места) на одређено време у Новом Саду

На одређено време

Потребне квалификације:

  • VII-2 степен стручне спреме - доктор медицине
  • Положен стручни испит
  • Лиценца
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару
  • Возачка дозвола

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом, доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 14.09.2018.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.