Година:

29.03.2019.

ДЕВЕТНАЕСТИ СИМПОЗИЈУМ О СУДСКОМЕДИЦИНСКОМ ВЕШТАЧЕЊУ У МЕДИЦИНИ РАДА И СЕМИНАРА О ОПШТИМ ПРИНЦИПИМА СУДСКОМЕДИЦИНСКОГ ВЕШТАЧЕЊА У МЕДИЦИНИ РАДАУдружење судских вештака у медицини рада и Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ДЕВЕТНАЕСТОГ СИМПОЗИЈУМA О СУДСКОМЕДИЦИНСКОМ ВЕШТАЧЕЊУ У МЕДИЦИНИ РАДА И СЕМИНАРА О ОПШТИМ ПРИНЦИПИМА СУДСКОМЕДИЦИНСКОГ ВЕШТАЧЕЊА У МЕДИЦИНИ РАДА


МЕСТО: ВРЊАЧКА БАЊА, ХОТЕЛ“ПРОМЕНАДА“

Рецепција :036 /611 060

Резервације : 011 / 3617 261 и 011/3139 916

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 15 – 18 МАЈ 2019. године

Симпозијум : 15 -16 МАЈ 2019

Семинар : 17.5.2019

Едукација судскомедицинских вештака – Панел дискусија : 18.5.2019


ОБЛАСТИ – ТЕМЕ СИМПОЗИЈУМА И СЕМИНАРА:

  • НОВИНЕ У ЗАКОНСКОЈ РЕГУЛАТИВИ СУДСКОМЕДИЦИНСКОГ ВЕШТАЧЕЊА
  • СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИВЕШТАЧЕЊА ПОВРЕДА НА РАДУ
  • СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ ВЕШТАЧЕЊА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ ИНВАЛИДНИХ ОСОБА / ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
  • ПРИНЦИПИ СУДСКОМЕДИЦИНСКОГ ВЕШТАЧЕЊА У МЕДИЦИНИ РАДА
  • СУДСКОМЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ У ОБЛАСТИ ПСИХИЈАТРИЈЕ И ПСИХОЛОГИЈЕ
  • СУДСКОМЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ПРИ СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА
  • ИСКУСТВА ИЗ ПРАКСЕ – када медицинско поступање, на свим нивоима, може да заврши као судскомедицинско вештачење(злоупотреба боловања, грешке у дијагностици на примарном и секундарном нивоу здравствене заштите, грешке у квалификацији повреде, грешке при оцењивању радне способности ...)

СИМПОЗИЈУМ и СЕМИНАР се организују у складу с Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукацијe за здравствене раднике и здравствене сараднике (Службенигласник РС бр. 23/2016).

Организатор задржава право промене датума и места одржавања симпозијума.

КОТИЗАЦИЈА : 11800.00 динара, укупно, за оба скупа

(Чланови Удружења судских вештака у медицини рада са плаћеном чланарином за 2019.годину , имају попуст од 5% )

Уплату котизације извршити на текући рачун : 170-50002925000-63

Сврха уплате : За деветнаести симпозијум и семинар

Прималац : Удружење судских вештка у медицини рада, ул. Кнеза Милоша 45а, 11000 Београд.

Котизација и чланарина се могу уплатити и приликом регистрације учесника.

Котизација обухвата учешће у стручном програму, сертификате у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике ( Службени гласник Рс бр. 130/2017 ), штампани материјал и свечану вечеру

Чланарина за 2019. годину износи 1000.00 динара. Уплата се врши на текући рачун удружења: 170-50002925000–63

Радови ће бити публиковани у часопису СВЕТ РАДА који је од 2010.године часопис од значаја за науку и објављивање радова бодује се, од ове године, по систему М 52

За додатна обавештења можете се јавити :

Др Ани АшковићЗавод за здравствену заштиту радника“Железнице Србије „Београд, Савска улица бр 23. 11000 Београд, тел: 011 2686-155. факс:0112686-656, 064 3364 928; e-mail : ana.askovic@yahoo.com

Прим др Драгољубу Филиповићу, Завод за здравствену заштиту радника“Железнице Србије „Београд, Савска улица бр 23. 11000 Београд, тел: 011 2686-155. факс:0112686-656, 063 7585855, е-mail : filip@zavod-zs.rs

Прим др Љубомиру Игњатовићу, Завод за здравствену заштиту радника „Железице Србије „ Београд, Савска улица 23. 11000 Београд, тел: 011 2686-155. факс:011 2686-656, e-mail ljubaorl@yahoo.com

Прим. др Веселину Говедарици, тел 063244216; e-mail :veseling@yahoo.com