Година:

09.09.2020.
Отворен конкурс за радно место: Доктор опште медицине у амбуланти Пожаревац

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајућег кандидата за попуну радног места

ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ (1 места)

На одређено време

у оквиру амбуланте Пожаревац

Потребне квалификације:

  • VII степен стручне спреме - доктор опште медицине
  • Положен стручни испит
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару
  • Возачка дозвола

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом, доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 18.09.2020.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.