Година:

13.08.2021.
Отворен конкурс за радно место: Доктор стоматологије у Београду

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајућег кандидата за попуну радног места

ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ (1 место)

На неодређено време

Потребне квалификације:

  • VII степен стручне спреме - доктор стоматологије
  • Положен стручни испит
  • лиценца
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом, доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 24.08.2021.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.