Година:

01.07.2022.
Отворен конкурс за радно место: Виши радиолошки техничар у Београду

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајућег кандидата за попуну радног места

ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР (1 места)

На одређено време на 3 месеца

у оквиру Одељења радиологије у Београду

Потребне квалификације:

  • VI степен стручне спреме - радиолошки техничар
  • Положен стручни испит
  • Лиценца
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом, доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 15.07.2022.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.