Година:

16.08.2022.
Отворен конкурс за радно место: Доктор медицине - специјалиста дерматовенерологије у Београду

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" Београд, тражи одговарајућег кандидата за попуну радног места

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈЕ (1 место) на неодређено време

На неодређено време

у оквиру Одељења хирургије у Београду

Потребне квалификације:

  • VII/2 степен стручне спреме - доктор медицине, специјалиста дерматовенерологије
  • Положен стручни испит
  • Положен специјалистички испит из дерматовенерологије
  • Лиценца
  • Комуникативност, тимски рад
  • Одлично познавање рада на рачунару
  • Возачка дозвола

Молимо вас да вашу пријаву са биографијом, доказима о завршеном факултету и радном искуству доставите одсеку за кадровске послове, на е-маил: "kadrovi@zavod-zs.rs" или на адресу: Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", одсек за кадровске послове, Савска 23, Београд.

ПРЕДНОСТ ИМАЈУ КАНДИДАТИ ЗАПОСЛЕНИ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА.

Рок за пријављивање је 31.08.2022.

*Напомињемо да ћемо контактирати само кандидате који уђу у ужи избор.