Мисија

Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ обезбеђује најбоље могуће исходе по здравље појединца породице и заједнице пружањем здравствених услуга високог квалитета и ефикасности радницима „Железнице Србије“ и члановима њихових породица а по потреби и шире на нивоу свих корисника здравствене заштите.

Визија

Установа, која је уз подршку система, свеобухватне, интегрисане, ефикасне и квалитетне здравствене заштите, кроз тимски рад, професионалано уважавање и сарадњу, лидер у очувању и унапређењу здравља појединаца, породице и заједнице радника „Железнице Србије“ и чланова њихових породица и шире на нивоу свих корисника здравствене заштите .