Прегледи лекара медицине рада

 • Преглед за возаче мотора – А категорија
 • Преглед за возаче моторних возила – Б категорија
 • Преглед за возаче теретних возила – Ц и Е категорија
 • Преглед за возаче аутобуса – Д категорија
 • Преглед за заснивање радног односа
 • Преглед за упис у школу
 • Преглед за одлазак у иностранство

Хигијена рада

 • Мерење микроклиме
 • Мерење буке
 • Мерење вибрација
 • Мерење запрашености
 • Мерење хемијске штетности
 • Мерење осветљености
 • Анализа услова рада без хемијских штетности
 • Узимање узорака и оцена микробиолошкиог загађења ваздуха
 • Израда елабората

Епидемиолошко – санитарна служба

 • Санитарни прегледи
 • Истраживање на Salmonellae spp. и Shigellae spp. са истраживањем на Staphylococcus aureus
 • Утврдјивање клицоноштва на Staphylococcus aureus Г+Н (из два узорка)
 • Утврдјивање клицоноштва на Salmonellae spp. и Shigellae spp. - столица копрокултура (3 копрокултуре)
 • израда епидемиолошких експертиза

Израда акта о процени ризика

 • допуна акта о процени ризика

Обука запослених из пружања прве помоћи

 • теоријски део
 • практични део
 • писмено полагање испита

Вакцинација

 • предавања у вези настанка и лечења грипа
 • имунизација - сезонски грип
 • имунизација - Х1Н1 (свињски) грип