Медицина рада

Након обављеног систематског прегледа специјалиста медицине рада врши евалуацију специјалистичких прегледа и дијагностичких процедура обављених у оквиру систематског прегледа, уз процену радне способности запосленог. У оквиру службе медицине рада у могућности смо да организујемо систематске прегледе за возаче (аматере и професионалце), претходне и периодичне прегледе за запослене под посебним условима рада (рад на висини и сл). Такође у могућности смо да урадимо и специфичне прегледе и испитивања од утврђених штетносио и опасности, односно посебних здравствених услова за обављање одређених послова на радном месту, у складу са актом о процени ризика.

Превентивни прегледи у области медицине рада

Периодични прегледи радника који раде на радним местима са повишеним ризиком обављају се по важећем Правилнику о претходним и периодичним прегледима запослених (Сл.гласник бр. 120 од 17. децембра 2007.) У наставку можете погледати који су прегледи предвиђени Правилником за одређена радна места:

 1. Општи преглед за радна места са повишеним ризиком (преглед А)
 2. Административни и остали слични послови (без повишеног ризика)
 3. Радна места са повишеним ризиком због буке
 4. Радна места која укључују тежак физички рад
 5. Радна места са радом на висини
 6. Радна места са утицајем нејонизијућег зрачења
 7. Радно место са утицајем прашине
 8. Радно место са утицајем олова
 9. Радно место изложено утицају нитрозних гасова (метан, етан, CO2)
 10. Радно место са утицајем угљен моноксида
 11. Радно место изложено утицају алифатичних угљоводоника
 12. Радно место са утицајем халогених деривата угљоводоника
 13. Радно место изложено утицају нитро и амино деривата бензена
 14. Радно место изложено утицају винилхлорида
 15. Радно место изложено утицају пестицидима
 16. Радна места чувара са оружјем и ватрогасаца
 17. Радна места виљушкаристе, возача професионалца и сл.