• Санитарни прегледи лица предвиђених законом обављају се у просторијама Завода и на терену.
  • Лечење клицоноша, епидемиолошки надзор над покретним и непокретним објектима са контролом бактериолошке контаминираности.
  • Истарживање терена и објеката при сумњи и појави заразне болести.
  • Вакцинација по епидемиолошким индикацијама.