Медицина рада

Ово је једна од најважнијих и најсвеобухватнијих служби Завода.

Врши прегледе ради оцене радне и здравствене способности радника: за све послове и занимања ужелезници (претходне, периодичне и ванредне прегледе) као и ученика за упис у Железничку школу.

Осим тога врши претходне и периодичне прегледе и издаје лекарска уверења за радна места са повећаним ризиком (нпр. за радн на висини; рад у условима буке, тежак физички рад, изложеност хемијским штетностима, ношење оружја...)

Обавља прегледе и издаје лекарска уверења кандидатима за професионалне возаче и возаче аматере, као и лекарска уверења за продужење возачке дозволе возача аматера и професионалних возача.

Осим тога обавља прегледе и издаје лекарска уверења за: заснивање радног односа; за обављање приватног предузетништва; за упис у средњу школу; за упис на факултет; за обављање послова са децом; за управљање чамцем...

Осим наведених прегледа обављамо и лекарске прегледе за утврђивање здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја.

Пре обављања прегледа неопходно је да особа која долази на преглед обавезно донесе са собом попуњен образац бр.1 тј. извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја. Obrazac 1