Клинички преглед врсних неуролога и психијатара допуњује широка лепеза софистицираних дијагностичких процедура:

  • Допплер ултрасонографија каротидних артерија у екстракранијалном делу
  • Реоенцефалографија
  • Електроенцефалографија (ЕЕГ)
  • Клиничка електромионеурографија (ЕМНГ)
  • Блинк рефлекс
  • Евоцирани потенцијали (визуелни, аудитивни, соматосензорни и евоцирани потенцијали можданог стабла)
  • Тестирања функција аутономног нервног система

Примењују се и површинске психотерапијске методе, психоаналитички оријентисана психотерапија и когнитивно-бихејвиорална терапија.

Пацијенти се, поред превентивних и куративних прегледа, обрађују и упућују на инвалидске и лекарске комисије.