Светске статистике говоре да готово три четвртине здравствених услуга износе на својим „плећима“ породични лекари – лекари опште медицине. Ова најраспрострањенија служба Завода, обавља лекарске прегледе, дијагностикује болести и лечи пацијенте, издаје лекарска уверења, врши систематске преледе и обраду за инвалидске комисије и комисијску оцену радне способности у случају привремене спречености за рад.

Уз интервенције медицинске сестре-техничара, вакцинацију, давање инекција, превијање и мале хируршке интервенције, бави се још и здравствено васпитним радом. Остављена је могућност сваком пацијенту да се определи за свог изабраног лекара.