У светском тренду нарастања еколошке свести, у Заводу се формира одељење чији делокруг рада обухвата:

  • узимање узорака и одређивање исправности воде на терену,
  • инспекцију водних објеката,
  • дезинфекцију бунара, водних пумпи и постројења,
  • оцену санитарно хигијенских услова у објектима,
  • оцену хигијенско санитарног стања људи,
  • мерење микроклиматских параметара радне и животне средине,
  • мерење буке,
  • запрашености,
  • осветљености и хемијске штетности,
  • здравствено васпитни рад.